ภาพกิจกรรม งานกินเลี้ยงขอบคุณพนักงาน THANK YOU PARTY เรา คน กล้า 2020

ภาพกิจกรรมงานกินเลี้ยงขอบคุณพนักงาน THANK YOU PARTY 
เรา คน กล้า 2020