ภาพข่าวอบรมโครงการจ้างพัฒนาระบบสแกนใบสั่งส่งเบิกยา สำหรับ เภสัชกร โรงพยาบาลศิริราช

ภาพบรรยากาศการอบรมระบบสแกนใบสั่งส่งเบิกยา โรงพยาบาลศิริราช วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตรสำหรับ เภสัชกร ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 โรงพยาบาลศิริราช