ภาพข่าวอบรมโครงการจ้างพัฒนาระบบสแกนใบสั่งส่งเบิกยา สำหรับ พยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

ภาพบรรยากาศการอบรมระบบสแกนใบสั่งส่งเบิกยา โรงพยาบาลศิริราช วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตรสำหรับ พยาบาล  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 โรงพยาบาลศิริราช