ภาพกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2562 บริษัท บิซโพเทนเซียล จำกัด

ภาพบรรยากาศ บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานทุกคน ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562  ปีนี้ตรวจกับทางโรงพยาบาลบางประกอก 8 ซึ่งเป็นสวัสดิการดีๆ ที่ทางบริษัทคำนึงถึงสุขภาพพนักงานทุกคน