ภาพข่าวอบรมโครงการจ้างพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมส่งเสริมการเกษตร

ภาพบรรยากาศการอบรมโครงการจ้างพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้งานระบบ ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 - 16.30 น.  ณ กรมส่งเสริมการเกษตร