ภาพกิจกรรมบริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด สมาคมสื่อมวลชน ดิจิทัล มอบน้ำดื่ม 3,500 โหล ที่นอนปิคนิค 200 ชุด ให้กองทัพอากาศเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุล จังหวัดอุบลราชธานี