ภาพกิจกรรมงาน eGovernment Forum ณ วันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 ชั้น 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ