ภาพกิจกรรมบริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัดได้รับอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเบ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 19:00 น.