ภาพข่าวอบรมโครงการจ้างออกแบบและพัฒนาระบบ Mobile POS System สำหรับผู้ใช้งาน บริษัท แอโรว์เบดดิ้ง จำกัด