ภาพบรรยาศการนำเสนอระบบทะเบียนที่ราชพัสดุและระบบการบริหารจัดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมธนารักษ์