ภาพข่าวอบรมโครงการบริหารจัดการสต๊อกเสื้อผ้าของ Fitness First (Thailand) รุ่นที่ 1