ภาพข่าวอบรมโครงการรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมธนารักษ์

ภาพบรรยากาศการอบรมการใช้งานระบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมธนารักษ์ วันที่ 29 มกราคม 2559 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ กรมธนารักษ์