ภาพข่าวอบรมโครงการบริหารจัดการเว็บไซต์สำหรับผู้ดูแลระบบ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ภาพบรรยากาศการอบรมการใช้งานระบบบริหารเว็บไซต์ สำหรับผู้ดูแลระบบ วันที่ 1 มีนาคม 2559 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด