โครงการเทรดเคาน์เตอร์เซอร์วิสจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 14-16 พค 2552

     เมื่อวันที่ 14-16 พ.ค. 2552 ที่ผ่านมาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด ได้จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการ OTOP และ SME ให้สามารถนำผลิตภัณฑ์หรือบริการของท่านสู่สายตาตลาดโลกผ่านอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าท่่านจะมีความรู้อินเตอร์เน็ตอยู่แล้ว หรือเป็นมือใหม่หัดขับ ขอเพียงท่านมีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่น่าสนใจ และต้องการประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านอินเตอร์เน็ตเืพื่อขยายฐานลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โอกาสของท่่านมาถึงแล้ว

     ภาระกิจหลักของจังหวัดเชียงราย คือ ผลักดันให้ผู้ประกอบการประสบความสำเร็จในธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายให้แข็งแกร่ง และเป็นส่วนหนึ่งในการนำพาประเทศไทยของเราให้เข้มแข็งสามารถแข่งขันในระบบเศรษฐกิจโลก

     เราขอแค่ความตั้งใจและการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของท่าน โดยเราฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้ ท่านก็จะพร้อมแล้วสำหรับการนำอิืนเตอร์เน็ตมาเป็นเครื่องมือในการค้าขายของท่าน เราจะได้บอกกับทุกคนอย่างเต็มภาคภูมิว่า "ผู้ประักอบการของเชียงราย พร้อมแล้วสำหรับตลาดโลก เราพร้อมจะช่วยชาติแล้ว"