การจัดอบรมหลักสูตรผู้ใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงานจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบบริหารจัดการห้องประชุม

การจัดอบรมหลักสูตรผู้ใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงานจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบบริหารจัดการห้องประชุม
⏱ วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 - 16.30 น.

________________________________
CONTACT
Website : bizpotential
▷ www.bizpotential.com
Facebook : BizPotential
▷ https://www.facebook.com/bizpotential
Instagram : bizpotential.connect
▷ https://1th.me/yXDF7
Tiktok : bizpotential
▷ https://www.tiktok.com/@Bizpotential
Twitter : bizpotential
▷ https://twitter.com/Biz_Potential
Youtube : BizPotential Move
▷ https://www.youtube.com/channel/UCFiSyQERlInndTIqB6hlDkw
#Bizpotential #บิซโพเทนเชียล  #BizConnect #BizCoach #บิซคนกล้า #Software #Easywebtime #ผู้เชียวชาญด้านการพัฒนาเว็บไซต์ #สร้างเว็บไซต์โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม  #บิซติสท์ #Bizติสท์ #บิซแดนซ์ #23ปีบิซโพเทนเชียล​ #ครบรอบ23ปีบิซโพเทนเชียล #23rdAnniversary  #หลักสูตรผู้ใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  #ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ #ระบบงานจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ #ระบบบริหารจัดการห้องประชุม #WeAreDifferentButWeAreOne