ภาพบรรยากาศการจัดอบรมระบบ Portal DIProm หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ภาพบรรยากาศการจัดอบรมระบบ Portal DIProm  หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภายใต้โครงการระบบนิเวศอุตสาหกรรม Ecosystem ระยะที่ 2
วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 
การอบรมรูปแบบออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม Zoom และ On-site ณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม