อบรมหลักสูตร BizSmartFlow รุ่นที่ 1/2566 โดย วิทยากร นายณรงค์ศักดิ์ ศรีอ่อน (พี่ม่อน) สถานที่ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 7

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566

มีการอบรมหลักสูตร BizSmartFlow รุ่นที่ 1/2566 โดย วิทยากร นายณรงค์ศักดิ์ ศรีอ่อน (พี่ม่อน) สถานที่ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 7

________________________________

CONTACT
ʷᵉᵇˢⁱᵗᵉ
Website : bizpotential
▷ www.bizpotential.com
Facebook : BizPotential
▷ https://www.facebook.com/bizpotential
Instagram : bizpotential.connect
▷ https://1th.me/yXDF7
Tiktok : bizpotential
▷ https://www.tiktok.com/@Bizpotential
Twitter : bizpotential
▷ https://twitter.com/Biz_Potential
Youtube : BizPotential Move
▷ https://www.youtube.com/channel/UCFiSyQE

#Bizpotential #บิซโพเทนเชียล  #BizConnect #BizCoach #บิซคนกล้า #Software #Easywebtime #ผู้เชียวชาญด้านการพัฒนาเว็บไซต์ #สร้างเว็บไซต์โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม  #บิซติสท์ #Bizติสท์ #บิซแดนซ์ #23ปีบิซโพเทนเชียล​ #ครบรอบ23ปีบิซโพเทนเชียล #23ndAnniversary #23ndAnniversary #ERP #BSF #BizSmartFlow  #ส่งความสุข #สวัสดีปีใหม่2566 #อบรมBizSmartFlow #บิซอบรม