" พิธีร่วมลงนามความร่วมมือการพัฒนาเมืองพะเยา เข้าสู่ระบบ SMART CITY อย่างยั่งยืน" ได้มีผู้แทนองค์ภาคีเครือข่ายภาคเอกชนและภาควิชาการ

ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 
" พิธีร่วมลงนามความร่วมมือการพัฒนาเมืองพะเยา เข้าสู่ระบบ SMART CITY อย่างยั่งยืน" ได้มีผู้แทนองค์ภาคีเครือข่ายภาคเอกชนและภาควิชาการ ดังนี้
1. หอการค้าจังหวัดพะเยา
2. มหาวิทยาลัยพะเยา
3. กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดพะเยา
4. กลุ่มพะเยาพัฒนาเมือง
5. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
6. บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด

เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเมืองพะเยาเข้าสู่ SMART CITY "เมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน" โดยใช้ BizSmartFow เป็นเครื่องมือสำหรับการพัฒนา ให้เป็น SMART พะเยาที่แท้ทรู