บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2565 คุณวิทูร หวังสงวนกิจ นำทีมเหล่าผู้เชี่ยวชาญคนเก่งของบิซโพเทนเชียลเข้าร่วมประชุมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อพิจารณาบุคลากรที่เสนอเพิ่มเติมในโครงการ และรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ สำสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทีมงานบริษัท บิซโพเทนเชียล ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  รวมทั้งจะนำเอาข้อเสนอแนะและประเด็นต่าง ๆ นำไปปรับแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรต่อไปค่ะ