การรถไฟแห่งประเทศไทยและบริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัดร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนกาบเชิงวิทยา ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ เพื่อสร้างโรงอาหาร ปรับปรุงหอประชุม สนามบาสเกตบอล และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา