บริการ

บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับการเติบโตของทุกธุรกิจ

“เราสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้านเว็บเบสแอปพลิเคชั่นเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า”


บริษัทชั้นนำในด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมานานกว่า 20 ปี เน้นงานพัฒนา Software ทางด้านเว็บเบส (Web Based Application) ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

ENTERPRISE SOFTWARE DEVELOPMENT

สร้างซอฟต์แวร์ระดับองค์กรที่ซับซ้อนตรวจสอบการรวมซอฟต์แวร์ที่เชื่อถือได้ปรับปรุงระบบเดิมของคุณให้ทันสมัย

MOBILE APP DEVELOPMENT

สร้างแอปมือถือที่มีประสิทธิภาพให้เหมาะกับแบรนด์และอุตสาหกรรมของคุณภายในระยะเวลาอันสั้น

WEBSITE DEVELOPMENT

การพัฒนาเว็บไซต์ที่เป็นมากกว่ารูปแบบที่สวยงามแต่เราใช้ประสบการณ์การใช้งานที่หลากหลายของผู้ใช้ กลุ่มเป้าหมายผนวกกับความเข้าใจในธุรกิจของคุณอย่างลึกซึ้งในการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์

โซลูชันซอฟต์แวร์ที่จะช่วยให้กระบวนการทางธุรกิจของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติ
CORPORATE ERP

"ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ" ช่วยในการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆภายในองค์กร เพิ่มความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร ลดค่าใช้จ่าย และบูรณาการข้อมูลที่เป็นศูนย์กลางช่วยให้เกิดการใช้ทร้พยากรในองค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม
BIZSMARTFLOW

แพล็ตฟอร์มที่ช่วยให้การพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำเร็จตรงเวลา ตรงความต้องการมีความยืดหยุ่น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงความต้องการโดยไม่ต้องพัฒนาโปรแกรมใหม่ทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติม
E-EDUCATION

ระบบบริหารการศึกษาแบบครบวงจรในรูปแบบ Web Based Application ให้บริการในส่วนของงานวิชาการ งานบุคคล งานกิจการนักศึกษา งานการเงิน งานอาคารและสถานที่ งานกิจกรรม งานธุรการ และอื่นๆมากกว่า 20 ระบบงานย่อย

ข้อมูลเพิ่มเติม
EASYWEBTIME(CMS)

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายและครบถ้วนตามมาตรฐานเว็บไซต์ ช่วยให้การทำเว็บไซต์เป็นเรื่องง่ายไม่ยุ่งยาก รองรับการสร้างเว็บไซต์ portal ที่ทรงประสิทธิภาพในการบริหารข้อมูลเนื้อหา พร้อมโมดูลพร้อมใช้งานมากถึง 20 โมดูล Ready to use CMS

ข้อมูลเพิ่มเติม

เหตุผลที่เลือกเรา

เราเปลี่ยนธุรกิจของทุกภาคส่วนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนให้ตอบสนองความต้องการในทุกๆวันและขยายโอกาสต่อไปในอนาคต ... ให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าและเติบโตในยุคดิจิทัล

รู้จักเราให้มากขึ้น

20

ปีการแห่งการเป็นผู้นำด้านการผลิตซอฟแวร์ในประเทศไทย

700+

โครงการที่ประสบผลสำเร็จและยังต่อยอดการพัฒนา

500+

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ไว้ใจในคุณภาพของบริการและผลิตภัณฑ์ของเรา

120+

นักพัฒนาระบบมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง

ข่าวสาร

ดูทั้งหมด