บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ชุดและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ให้แก่กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อส่งมอบให้แก่ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาแก่น้องๆ นักเรียนต่อไป